Căn cứ Quyết định số 02/ QĐ – HAPROINFO ngày 11 tháng 01 năm 2016 của Giám đốc Công ty CP thông tin Hapro V/v nhượng bán Ô tô Toyota Corolla Altis BKS 29N – 5398;

Căn cứ Quyết định số 03/ QĐ – HAPROINFO-KTTH ngày 11 tháng 01 năm 2016 của Giám đốc Công ty CP thông tin Hapro V/v Thành lập Hội đồng thanh lý tài sản Ô tô Toyota Corolla Altis BKS 29N – 5398;

Sau khi Hội đồng thanh lý tài sản kiểm tra, đánh giá giá trị còn lại của Ô tô Toyota Corolla Altis BKS 29N – 5398, Công ty CP thông tin Hapro thông báo cho cá nhân, đơn vị trong và ngoài Tổng Công ty có nhu cầu mua tài sản thanh lý như sau:

Giá khởi điểm là: 205.000.000 đồng (đã bao gồm VAT)

Địa điểm đăng ký: Công ty CP thông tin Hapro, Tầng 6, tòa nhà Hapro, 11B Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

Thời gian đăng ký tiến hành mua: Từ ngày 11/01/2016 đến ngày 19/01/2016

Việc bán thanh lý tài sản ưu tiên cá nhân, đơn vị nào có giá đề nghị cao nhất

Cá nhân đơn vị được mua sẽ nộp tiền tại Phòng Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Thông tin Hapro trước 16h ngày 30/01/2016 và cá nhân, đơn vị được mua phải chuyển tài sản ra khỏi khu vực Công ty CP thông tin Hapro sau 2 ngày kể từ ngày mở công khai (Mọi chi phí bốc dỡ, vận chuyển sẽ do cá nhân, đơn vị được mua chịu)

Thông báo: Nhượng bán tài sản Ô tô Toyota Corolla Altis BKS 29N – 5398