Haproinfo cung cấp cho doanh nghiệp các loại dịch vụ hỗ trợ và quản lý CNTT 24/7 đảm bảo an toàn, và chuyên nghiệp nhất.