Thông báo: Nhượng bán tài sản Ô tô Toyota Corolla Altis BKS 29N – 5398

January 11th, 2016|0 Comments

Căn cứ Quyết định số 02/ QĐ – HAPROINFO ngày 11 tháng 01 năm 2016 của Giám đốc Công ty CP thông tin Hapro V/v nhượng bán Ô tô Toyota Corolla Altis BKS 29N – 5398;

Căn cứ Quyết […]